Video Clip

Video Clip

Sắp xếp theo Mặc định
Những năm về trước, máy ép bùn băng tải hiện diện rất nhiều ở đa số các hệ thống xử lý nước thải với những ưu điểm ổn định của nó mang lại, nhưng ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ đặc biệt là những lợi ích to lớn của máy ép bùn khung bản mang lại thì các nhà thầu cũng như chủ đầu tư đã và đang dần dần chuyển hướng đầu tư của mình từ máy ép bùn băng tải sang máy ép bùn khung bản.