Kết quả tìm kiếm "bơm màng"

Kết quả tìm kiếm

Có 72 kết quả của từ khóa "bơm màng"

bơm màng sandpiper s07b1p1ppbs100
bơm màng sandpiper s07b1p1ppbs100

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ Vật liệu nhôm, Inox, Gang, kích cỡ cổng 1/2 inch, lưu lượng max 50 l/min, áp suất 6 bar
Đặc tính kỹ thuật
- Dải lưu lượng: (0 – 3) m3...

bơm màng sandpiper s07b1p2ppbs100
bơm màng sandpiper s07b1p2ppbs100

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ Vật liệu nhôm, Inox, Gang, kích cỡ cổng 1/2 inch, lưu lượng max 50 l/min, áp suất 6 bar
Đặc tính kỹ thuật
- Dải lưu lượng: (0 – 3) m3...

bơm màng sandpiper s07b1k1kpbs100
bơm màng sandpiper s07b1k1kpbs100

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ Vật liệu nhôm, Inox, Gang, kích cỡ cổng 1/2 inch, lưu lượng max 50 l/min, áp suất 6 bar
Đặc tính kỹ thuật
- Dải lưu lượng: (0 – 3) m3...

bơm màng sandpiper s10b1p1ppas100
bơm màng sandpiper s10b1p1ppas100

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ Vật liệu nhôm, Inox, Gang, kích cỡ cổng 1/2 inch, lưu lượng max 50 l/min, áp suất 6 bar
Đặc tính kỹ thuật
- Dải lưu lượng: (0 – 3) m3...

bơm màng sandpiper s1fb3k1kpus100
bơm màng sandpiper s1fb3k1kpus100

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ Vật liệu nhôm, Inox, Gang, kích cỡ cổng 1/2 inch, lưu lượng max 50 l/min, áp suất 6 bar
Đặc tính kỹ thuật
- Dải lưu lượng: (0 – 3) m3...

bơm màng sandibo
bơm màng sandibo

...

Bơm màng Marthon
Bơm màng Marthon

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG TIẾN PHÁT CHUYÊN NHẬP KHẨU CÁC LOẠI BƠM MANG USA VỀ HỆ THỐNG SỬ LÝ NƯỚC THẢI Bơm màng: USA
Là thiết bị để bơm bùn vào trong quá trình ép, áp xuất bơm 8,3 bar, lưu lượng khoảng 10m3 ~ 50m3 tùy vào công...

Bơm màng sandpiper S05B2P2TPB100
Bơm màng sandpiper S05B2P2TPB100

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ - Dải lưu lượng: (0 – 3) m3/h - Áp suất đầu xả: 6bar - Vật liệu bơm: Nhôm, Inox, Gang - Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Neo, Teflon, PP, Viton, Buna - Nhiệt độ...

bơm màng sandpipers20b1annabs100
bơm màng sandpipers20b1annabs100

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ Vật liệu nhôm, Inox, Gang, kích cỡ cổng 1/2 inch, lưu lượng max 50 l/min, áp suất 6 bar
Đặc tính kỹ thuật
- Dải lưu lượng: (0 – 3) m3...

bơm màng sandpiper s15b3p1ppas100
bơm màng sandpiper s15b3p1ppas100

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ Vật liệu nhôm, Inox, Gang, kích cỡ cổng 1/2 inch, lưu lượng max 50 l/min, áp suất 6 bar
Đặc tính kỹ thuật
- Dải lưu lượng: (0 – 3) m3...