HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA

15/06/2018 08:50
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
Vị trí: Đồng Nai
Năm thực hiện: 07/2017
Từ khóa liên quan : hệ thống xử lý   bùn thải   nhà máy hóa chất   biên hòa   đồng nai