HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY TÔN ĐẠI THIÊN LỘC

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY TÔN ĐẠI THIÊN LỘC

14/06/2018 10:47
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐẠI THIÊN LỘC
Vị trí: Bình Dương
Năm thực hiện: 02/2017
Từ khóa liên quan : hệ thống xử lý   bùn thải   nha máy tôn   đại thiên lộc   bình dương