Kết quả tìm kiếm "nguyên lý hoạt động"

Kết quả tìm kiếm

Có 34 kết quả của từ khóa "nguyên lý hoạt động"

Cấu tạo và Nguyên lý hoạt động của máy ép bùn khung bản
Cấu tạo và Nguyên hoạt động của máy ép bùn khung bản

 Máy ép bùn khung bản là thiết bị rất quan trọng trong quá trình xử bùn thải của hệ thống xử nước thải. Giúp quá trình lọc và tách nước khỏi bùn thải một cách tốt nhất.
Lượng bùn thải được tách ra có độ ẩm khá thấp...

Nguyên lý hoạt động máy ép bùn dây đai
Nguyên hoạt động máy ép bùn dây đai

Nguyên hoạt động máy ép bùn dây đai khá phù hợp để xử các loại bùn có độ nhớt, khả năng ăn mòn cao
Đối với khí hậu và diện tích tại Việt Nam, chúng ta không có nhiều thời gian cũng như diện tích để phơi bùn...

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden
Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden


Ứng dụng bơm màng chạy khí nén Wilden :
Bơm màng khí nén Wilden
- Bơm hóa chất.
- Bơm bùn ceramic.
- Bơm nước thải , bùn thải....

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden
Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden

Ứng dụng bơm màng chạy khí nén Wilden :
- Bơm hóa chất.
- Bơm bùn ceramic.
- Bơm nước thải , bùn thải.
- Bơm sơn, dung môi.
- Bơm dầu....

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden
Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden

Ứng dụng bơm màng chạy khí nén Wilden :
- Bơm hóa chất.
- Bơm bùn ceramic.
- Bơm nước thải , bùn thải.
- Bơm sơn, dung môi.
- Bơm dầu....

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden
Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden

Ứng dụng bơm màng chạy khí nén Wilden :
- Bơm hóa chất.
- Bơm bùn ceramic.
- Bơm nước thải , bùn thải.
- Bơm sơn, dung môi.
- Bơm dầu....

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden.
Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden.

Ứng dụng bơm màng chạy khí nén Wilden :
- Bơm hóa chất.
- Bơm bùn ceramic.
- Bơm nước thải , bùn thải.
- Bơm sơn, dung môi.
- Bơm dầu....

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden
Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden

Ứng dụng bơm màng chạy khí nén Wilden :
- Bơm hóa chất.
- Bơm bùn ceramic.
- Bơm nước thải , bùn thải.
- Bơm sơn, dung môi.
- Bơm dầu....

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden.
Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden.

Ứng dụng bơm màng chạy khí nén Wilden :
- Bơm hóa chất.
- Bơm bùn ceramic.
- Bơm nước thải , bùn thải.
- Bơm sơn, dung môi.
- Bơm dầu....

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden.
Bơm màng hoạt động bằng khí nén Wilden.

Ứng dụng bơm màng chạy khí nén Wilden :
- Bơm hóa chất.
- Bơm bùn ceramic.
- Bơm nước thải , bùn thải.
- Bơm sơn, dung môi.
- Bơm dầu....


Sản phẩm