HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY DỆT NHUỘM C&T VINA

Chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY DỆT NHUỘM C&T VINA

12/06/2018 15:50
 
Chủ đầu tư: Công ty một thành viên C&T VINA
Vị trí: Bình Phước
Năm thực hiện: 04/2016
 
Từ khóa liên quan : hệ thống   xử lý bùn thải   nhà máy dệt nhuộm   C&T VINA