Kết quả tìm kiếm "nhà máy thép"

Kết quả tìm kiếm

123
Có 21 kết quả của từ khóa "nhà máy thép"

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG
Vị trí: Đà Nẵng
Năm thực hiện: 02/2018...

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY THÉP NAM KIM
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY THÉP NAM KIM

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Vị trí: Bình Dương
Năm thực hiện: 08/2015...

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY THÉP VINAONE
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY THÉP VINAONE

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE
Vị trí: Long An
Năm thực hiện: 08/2015...

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY THÉP JP
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY THÉP JP

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH JY PLASTEEL VINA
Vị trí: Hà Nam
Năm thực hiện: 01/2018...

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY TÔN HOA SEN
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY TÔN HOA SEN


Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘ THÀNH VIÊN HOA SEN NGHỆ AN
Vị trí: Nghệ An
Năm thực hiện: 07/2017...

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY TÔN ĐẠI THIÊN LỘC
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY TÔN ĐẠI THIÊN LỘC

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐẠI THIÊN LỘC
Vị trí: Bình Dương
Năm thực hiện: 02/2017...

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY NHÔM ALANMI
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY NHÔM ALANMI

 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH NHÔM ALANMI
Vị trí: Đồng Nai
Năm thực hiện: 04/2017...

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY MẠ KẼM VINGAL
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY MẠ KẼM VINGAL

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL
Vị trí: Đồng Nai
Năm thực hiện: 02/2018...

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
Vị trí: Đồng Nai
Năm thực hiện: 07/2017...

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY HÓA CHẤT DAEWON
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY HÓA CHẤT DAEWON

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH DAEWON CHEMICAL VINA
Vị trí: Đồng Nai
Năm thực hiện: 08/2016...


123